Wednesday, March 28, 2018

Văn phòng Công ty TNHH STAR CONCORD (Viet Nam) LTD

   Trong năm 2015, Tập đoàn Pacific Star tự hào thành lập đơn vị mới nhất của Tập đoàn – Công ty TNHH Star Concord (Việt Nam) tại Việt Nam.    Tập đoàn Pacific Star lấy trụ sở văn phòng tại tầng 5 tòa nhà đường Trường Chinh  làm văn phòng giao dịch gọi là Công ty TNHH Star Concord (Việt Nam) 

   

SHARE THIS

Author:

Facebook Comment

0 comments: